Mediation

 

Mediator: Iemand die partijen begeleidt bij het vinden van een oplossing.


"Mediation is de basis voor een nieuwe toekomst
en een nieuw perspectief."

Mediation Van de Weijer

Vrijwillige deelname is de basis van mediation. Als een meningsverschil of een klein probleem escaleert, ligt een zakelijk geschil, een familieconflict, burenruzie of een echtscheiding vaak in het verschiet. Wilt u in een dergelijke situatie tot een voor alle partijen acceptabele oplossing komen dan is Mediation Van de Weijer het begin van een uitkomst voor uw probleem.

Mediation Van de Weijer kan bogen op een jarenlange ervaring in de notariële en juridische wereld en begeleidt de gesprekken en de daaruit voortkomende onderhandelingen op een professionele wijze.

Mediation Van de Weijer helpt gestructureerd en met compassie, als partijen verder met elkaar moeten of willen, maar ook in situaties, waarin men op een goede manier afscheid van elkaar wil nemen. Partijen praten in een mediationtraject, met elkaar onder begeleiding van de mediator en samen probeert men tot een oplossing en afspraken te komen. Uiteraard is het besprokene tijdens mediation strikt vertrouwelijk.


Een van de belangrijkste voordelen van mediation is het voorkomen van langdurige, gerechtelijke procedures. Mediation is sneller, aanmerkelijk goedkoper en leidt tot een gezamenlijk gedragen en voor eenieder optimale oplossing van een conflict.
Mediation, bemiddelen zonder oordeel, is maatwerk.

Als het spreken stopt omdat de spanningen en emoties te weinig ruimte bieden voor oplossingen van een conflict of geschil of zelfs een constructief gesprek niet mogelijk blijkt, is mediation een gepast en beproefd hulpmiddel. Binnen een relatie of huwelijk, tussen werkgever of – nemer, familieleden of buren; er zijn veel situaties waarbinnen spanningen kunnen oplopen en onafhankelijke bemiddeling soelaas biedt. Vandaar ook dat Mediation Van de Weijer meerdere diensten aanbiedt. Lees meer over echtscheidingsmediation, businessmediation en familiemediation.

Kunnen wij u helpen?


Heeft u specifieke vragen
of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op