Familiemediation

 

Familiemediation: Personen binnen een familie begeleiden
bij het vinden van een oplossing.


"Een mediator is iemand waar beide partijen in geloven,
maar die met geen van de partijen een band heeft."

Familiemediation

Het gezin is de hoeksteen van de samenleving... Maar wat als het cement niet meer houdt of die hoeksteen dreigt te bezwijken onder druk?
Bij conflicten in gezins- dan wel familiesituaties ontstaat er niet alleen veel leed; het is daarnaast ook nog vaak heel moeilijk tot elkaar te komen. Familiemediation heeft al in vrij uitzichtsloze kwesties bruggen weten te bouwen.

Misschien het minst bekende en nieuwste terrein waarop mediation zich de voorbije jaren heeft begeven. Hoe krijg je op een vreedzame wijze een oplossing van een familieconflict voor elkaar? Het is niet altijd gemakkelijk elkaar in dergelijke situaties op te zoeken.
Maar het probleem zomaar naast je neerleggen is ook geen oplossing.
Dat is een geschikt moment om de familiemediator in te schakelen.


Mediation Van de Weijer kan ook nu weer bogen op de jarenlange ervaring, opgedaan als notaris.
In talloze problemen begeleidde en bemiddelde het kantoor succesvol op basis van vertrouwen.
Oplossingen, die geen winnaars of verliezers kennen, maar waarin iedereen zich kan vinden en onderlinge toenadering weer gestalte krijgt.
Erfenissen c.q. nalatenschappen, familieruzies of conflicten binnen een familiebedrijf, verkoop of overnames van familiebedrijven, bewindvoering etc. Een oplossing wordt gevonden met de juiste bemiddeling door een echte professional: de familiemediator.

Kunnen wij u helpen?


Heeft u specifieke vragen
of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op