Echtscheidingsmediation

 

Echtscheidingsmediation: begeleidt de partijen om samen
in goed onderling overleg uit elkaar te gaan.


"In elk conflict
schuilt vaak een oplossing."

Echtscheidingsmediation

In gezamenlijk overleg wordt door de (ex)partners, onder begeleiding van de mediator,
voor beide partners acceptabele afspraken gemaakt omtrent kinderen, verdeling
van bezittingen en schulden, alimentatie etc.
Die afspraken zullen, vervat in een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan, samen met een gemeenschappelijk verzoekschrift aan de rechter worden voorgelegd.
De uitspraak zal, zoals in de meeste gevallen, gelijk zijn aan hetgeen door de partijen
in het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan is vastgelegd.

Vakbekwaamheid, levenservaring, communicatieve vaardigheden en een juridische achtergrond dienen als basis om uw wens, om samen tot een oplossing te komen als er sprake is van een echtscheiding of het beëindigen van een samenlevingsvorm, te realiseren.

Hoewel mediation nog een betrekkelijk jong beroep is, is het met name bij genoemde problematiek niet meer weg te denken in het (begeleidings-)traject dat opdoemt in de nasleep van een echtscheiding of het verbreken van een samenlevingsvorm.


Mediation Van de Weijer beperkt zich daarbij niet alleen tot de praktische zaken als boedelverdeling, alimentatie, zorgregeling voor kinderen, maar heeft naast de zakelijke aspecten tevens oog voor de afwikkeling van een relatie en het begin van een nieuwe fase in het leven van de gewezen partners.

Van partner- naar ouderrelatie als er bijvoorbeeld kinderen zijn. Elkaar een nieuwe toekomst gunnen; perspectief bieden, ook als dat niet samen kan.
Mediation is vooral ook toekomstgericht, voor Mediation Van de Weijer betekent het dat op het moment dat aan het eind van het mediationtraject het scheidingsconvenant en het eventuele ouderschapsplan klaar en ondertekend zijn, de betrokken partners volledig achter de gemaakte afspraken staan. Dat is de basis voor een nieuwe toekomst en een nieuw perspectief.

Kunnen wij u helpen?


Heeft u specifieke vragen
of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op