Businessmediation

 

Businessmediation: Het begeleiden van werkgevers en -nemers
bij het vinden van een oplossing.


"Een mediator is iemand waar beide partijen in geloven,
maar die met geen van de partijen een band heeft."

Businessmediation

Naar een advocaat stappen als een conflict tussen bedrijven niet zomaar op te lossen is? Er bestaat een veel informelere en toegankelijker wijze conflicten uit de wereld te helpen: de businessmediator. Deze vorm van mediation is erop niet alleen op gericht een conflict op te lossen, maar vooral ook op het herstel van de zakelijke relatie.

Werkgever, werknemers, bedrijf en leverancier, concurrentiegeschillen of bedrijfsovername, frictie binnen een team, verschil van mening tussen partners, maten of tussen bestuursleden; conflicten kunnen er ontstaan in elke vorm van zakendoen of in elke zakelijke relatie. U kiest voor een oplossing, als u voor mediation kiest.

In elk conflict schuilt vaak een oplossing die aanvaardbaar of zelfs aantrekkelijk is voor betrokken partijen. Via een intake wordt de mediator bekend met de aard van het conflict.


Mediation begint met het in de gelegenheid stellen van de betrokkenen, hun verhaal te vertellen. De samenvatting van de mediator en het benoemen van de belangen achter het conflict is een volgende stap, waarna de focus op de toekomst kan worden gericht.

Vaak ook is dat het moment waarin er beweging in de problematiek bespeurbaar wordt.
Transparantie, vertrouwen en begrip zijn, naast jarenlange ervaring als notaris, de kwaliteiten waarmee Mediation Van de Weijer, met name in slepende kwesties, de lucht weet te klaren.
Vervolgens is de laatste fase van de mediation erop gericht partijen onderling overeenstemming te laten bereiken, waarna de gemaakte afspraken worden vastgelegd en de kwestie tot afronding komt.

Kunnen wij u helpen?


Heeft u specifieke vragen
of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op