Welkom

U kunt bij ons terecht voor de volgende diensten

Echtscheidingsmediation

Echtscheidingsmediation

Acceptabele afspraken maken, onder meer omtrent kinderen, verdeling van bezittingen en schulden, omgangsregelingen en alimentatie.
Businessmediation

Businessmediation

Conflicten kunnen ontstaan in elke zakelijke relatie. Businessmediation is gericht op het oplossen van een conflict, maar ook op het herstel van de zakelijke relatie.
Familiemediation

Familiemediation

Bij conflicten binnen families ontstaat veel leed. Familiemediation is voor conflicten binnen zowel gezins-, als familiesituaties.
Juridisch advies

Juridisch advies

Naast mediation kunt u ook juridisch advies bij mij inwinnen, over uiteenlopende onderwerpen, zoals testament en schenkingen of bewindvoering.

Over Mediation Van de Weijer

Vrijwillige deelname is de basis van mediation. Als een meningsverschil of een klein probleem escaleert, ligt een zakelijk geschil, een familieconflict, burenruzie of een echtscheiding vaak in het verschiet. Wilt u in een dergelijke situatie tot een voor alle partijen acceptabele oplossing komen, dan is Mediation Van de Weijer het begin van een uitkomst voor het probleem.

Mediation Van de Weijer kan bogen op een jarenlange ervaring in de notariële en juridische wereld en begeleidt de gesprekken en de daaruit voortkomende onderhandelingen op een professionele wijze.
Als het spreken stopt omdat de spanningen te hoog oplopen, wordt Mediation Van de Weijer geraadpleegd. Binnen een relatie of huwelijk, tussen werkgever of – nemer, familieleden of buren; er zijn veel situaties waarbinnen spanningen kunnen oplopen en onafhankelijke bemiddeling soelaas biedt. Lees meer over mediation door Mediation Van de Weijer.


Veelgestelde vragen

1Wanneer is mediation een goede keus?
In principe lenen alle grote en kleine(re) conflicten zich voor mediation:
Familiezaken, arbeidsgeschillen, burenruzies, conflicten met de overheid.
2Wat zijn de voordelen van mediation als ik ga scheiden?
Bij mediation lossen partijen door bemiddeling van de mediator hun conflict zelf op.
Voordelen zijn onder meer een kortere duur ten opzichte van een gerechtelijke procedure en de (veel) lagere kosten.
3Wat kost mediation?
De kosten hangen af van de duur van en het aantal gesprekken dat partijen met de mediator hebben.
De hoogte van het uurtarief van de mediator wordt bij de aanvang van de mediation met hem overeengekomen en maakt deel uit van de Mediation-overeenkomst.

Mr. H.J.M. Van de Weijer

MfN Registermediator


Mediation Van de Weijer helpt gestructureerd en met compassie, als partijen verder met elkaar moeten of willen, maar ook wanneer men op een goede manier afscheid wil nemen.